products_koeltechniek

Airconet levert complete koelinstallaties voor productieprocessen waar te weinig koelvermogen beschikbaar is.

Het koelwater komt door middel van directe warmteoverdracht, een platenwisselaar, een luchtverdamper of een ander soort warmtewisselaar in contact met de warmtebron en onttrekt zo de warmte uit de te koelen bron. De vrijgekomen warmte wordt afgevoerd via de condensor.

PDF
  • TAEevo
    TAEevo Laser

    icons-taevolaser

  • T3Laser2
    T3 Laser

    Icons-T3laser