Header-verkoop

Klantgerichte oplossingen

Vanuit onze visie bent uw bij ons aan juiste adres indien u speciale wensen heeft op het gebied van perslucht en/of koeltechniek. Door specifiek naar uw situatie te kijken hebben wij mogelijkheden voor:

Indien de oplossing waar u aan denkt er niet bij staat neem dan contact met ons op. Wij ‘sparren’ graag met u over een traject waarin stapsgewijs tot een betere, zuinigere installatie gekomen wordt.

Energiebesparing

  • Warmte terugwinning uit de compressorinstallatie
  • Koelmachine koelen met buitenlucht wanneer dat mogelijk is
  • Capaciteit van de compressor afregelen op de persluchtbehoefte (frequentieregeling)
  • Automatisch afsluiting van de perslucht wanneer uw bedrijf gesloten is
  • Opsporen van lekkages in het leidingnet

 

Algemene voorwaarden

De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de federatie Aandrijven en Automatiseren (Handelsondernemingen), laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te ’s-Gravenhage (PDF):

FEDA Logo algemene voorwaarden Airconet

Speciaal Bouw

  • Herindeling van de compressorruimte (veiliger en overzichtelijker, daardoor sneller onderhoud mogelijk)
  • Nadenken over mogelijkheden van back-up (SLA)
  • Efficiency verbetering door filteren, drogen, koelen
  • Stikstofgeneratie met behulp van uw (bestaande) persluchtinstallatieProject voorbeeld

  • Inbouwen olie geïnjecteerde dieselgedreven persluchtschroefcompressor

pdf logo